دوره آموزشی Power Point

مباحث دوره آموزشی مجازی Power pointبه شرح جدول زیر است. برای مشاهده دروس مربوط به هر فصل روی آن کلیک کنید و یا با استفاده از بازکردن جزئیات دوره تمامی دروس مربوط به همه فصول را مشاهده کنید.

پس از پایان دوره می توانید در آزمون الکترونیکی پایان دوره شرکت کرده و گواهینامه مربوطه را کسب کنید.

محتوای دوره

فصل‌ها وضعیت
1

فصل اول - آشنایی با محیط پاورپوینت

2

فصل دوم - ایجاد نمایش در پاورپوینت

3

فصل سوم - استفاده از نمودار

4

فصل چهارم - درج اشیاء گرافیکی

5

فصل پنجم - آماده‌سازی و نمایش فایل ارائه