دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی


 

دوره های آموزشی در این مجتمع بر اساس استاندارهای آموزشی صورت می گیرد. لیست دوره های آموزشی در زیر قید شده است و برای هر یک اطلاعات و توضحات کافی به همراه استاندار آموزشی موجود می باشد.

۱- +Network
۲- Illustrator
۳- Microsoft Access 2007
۴- Microsoft Excel 2007
۵- Microsoft Powerpoint 2007
۶- Microsoft Word 2007
۷- شهروند الکترونیکی (E-Citizen)
۸- دوره های زبان Frisby College
۹- برنامه نویسی VB و Delphi
۱۰ -برنامه نویسی مقدماتی Visual Basic
۱۱- برنامه نویسی وب (PHP مقدماتی و MY SQL)
۱۲- حسابداری حقوق و دستمزد
۱۳- حسابداری تکمیلی
۱۴- حسابداری صنعتی
۱۵- حسابداری مقدماتی
۱۶- طراحی گرافیک رایانه ای (Adobe Photoshop)
۱۷- رباتیک – Robotics
۱۸- رایانه کار ICDL سطح یک
۱۹- رایانه کار ICDL سطح دو
۲۰- رایانه کار حسابداری مالی
۲۱- آموزش کامپیوتر به کودکان (E-kids)
۲۲- تایپ ۱۰ انگشتی
۲۳- PHP مقدماتی و پیشرفته
۲۴- مهارت عمومی برنامه نویسی
۲۵- کاربر Corel Draw
۲۶- کاربر Flash MX
۲۷- کاربر Freehand
۲۸- کاربر Access حرفه ای
۲۹- کاربر بانک اطلاعاتی Access و SQL
۳۰- کاربر حرفه ای Excel
۳۱- کاربر رایانه
۳۲- کاربر نرم افزار اداری
۳۳- کامپیوتر نوجوانان
۳۴- نرم افزار حسابداری هلو