مسابقات استانی UCMAS

باعرض تبریک ویژه به دانش آموزان کوشا و پرتلاش هوش برتر
باکسب رتبه دوم و سوم مسابقات استانی تهران