معصومه سادات زمانی

برگزاری دوره های کاربر ICDL

 شروع دوره              ۱۳۹۸/۱۱/۱۲                             ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

 

روز های                        زوج                                                 فرد

 

ساعت                   ۱۵٫۳۰ الی ۱۷                                 ۱۸ الی ۲۰

 

                                         شهریه ۶۶۰/۰۰۰ تومان

شروع دوره آموزشی فتوشاپ همراه با تخفیف بسیار ویژه فقط جهت تکمیل ظرفیت

شروع دوره ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

روز های فقط پنجشنبه

ساعت ۱۵ الی ۱۷

 

شهریه دوره ۴۰۸/۰۰۰ تومان

فقط با پرداخت ۳۰۸/۰۰۰ تومان