شرایط استفاده از تخفیف‌های مربوط به کمیته امداد و شهرداری

شرط ۱ تاذتار لار

 

مجتمع آموزشی هوش برتر با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - 1379